บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอย่างถูกต้องรวดเร็วและง่ายดายด้วยตัวของคุณเอง
The world of fast and easy to do TAS 19.

Digital Actuarial Valuation of Employee Benefits

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) และการประเมินเงินสำรองชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย (Legal Severance Payment Plan) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงรายแรกของประเทศไทย

Professional

ระบบการคำนวณที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและมาตรฐานสูงสุดของคณิตศาสตร์ประกันภัย

Faster

ธุรกิจของคุณควรได้รับการบริการที่รวดเร็ว เพราะการรอคือเวลาที่เสียไป

Save Cost

ราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับความถูกต้องและแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว
TAS19 Employee Benefit บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้บริการ Actuarial Service โดย Actuarial Consultant เพื่อวางแผน Pension Fund ในการประเมินเงินสำรองและค่าใช้จ่ายของพนักงานจนเกษียณอายุ
รับคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะใหม่ 2560 และกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะประกาศใช้เร็วๆนี้ ที่เพิ่มผลประโยชน์พนักงานที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

Full Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for Listed Company in SET and mai & Publicly Accountable Entities (PAEs)

Data Preparation
คุณเตรียมข้อมูลพนักงาน
Data Cleansing
เราวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
TAS 19 Actuarial Valuation
เราคำนวณและออกรายงาน
คุณได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

Qualified Signing Actuary

รับรองผลการคำนวณโดย Fellow Member of the Society of Actuaries, (FSA) สหรัฐอเมริกา

100% Passing Rate

รับประกันตรวจสอบบัญชีผ่าน ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและมาตรฐานการบัญชี

Accordance with TAS 19

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ TAS 19 / IAS 19 ฉบับล่าสุด

SMEs - TAS 19 Actuarial Valuation

for SME & Non- Publicly Accountable Entities (NPAEs)

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

ไม่ว่าจะใช้ในงบหรือยังไม่ใช้ ก็สามารถเริ่มสำรองเงินเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้

เงินเกษียณเป็นเงินที่บริษัทรับรู้อยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเพราะพนักงานยังไม่ถึงกำหนดที่จะได้รับจึงถือเป็นหนี้สิน ซึ่งมีอยู่จริงและต้องจ่ายจริง แต่ยังไม่รู้ว่ายอดเป็นเท่าไหร่ หนี้สินส่วนนี้ผู้บริหารทุกคนจะอยากทราบและรับรู้อย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ไม่ควรรอจนวันนั้นมาถึงและผู้บริหารถามว่า หลายปีที่ผ่านมายอดขนาดนี้ ทำไมบัญชีถึงไม่รู้? และ ทำไม HR ถึงไม่บอก? ว่าต้องตั้งสำรองเท่าไหร่และเพิ่มปีละเท่าไหร่

ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มใช้ในงบ หรือยังไม่ใช้ แต่เชื่อเถอะว่ารู้ว่ายอดเป็นเท่าไหร่ดีกว่าไม่รู้ จะได้เตรียมตัวทัน

เตรียมข้อมูลพนักงานเช่น เพศ, วันเกิด, วันเริ่มงาน, เงินเดือน, อายุเกษียณ

เตรียมข้อมูลทางสถิติ เช่น การขึ้นเงินเดือน และจำนวนพนักงานลาออก

ส่งข้อมูลมาให้เรา

ระบบของเราจะคำนวณและออกรายงาน TAS 19 ให้