บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอย่างถูกต้องรวดเร็ว
The world of fast and easy to perform TAS 19.

Digital Actuarial Valuation of Employee Benefits

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) และการประเมินเงินสำรองชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย (Legal Severance Payment Plan) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงรายแรกของประเทศไทย

Professional

ระบบการคำนวณที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและมาตรฐานสูงสุดของคณิตศาสตร์ประกันภัย

Faster

ธุรกิจของคุณควรได้รับการบริการที่รวดเร็ว เพราะการรอคือเวลาที่เสียไป

Save Cost

ราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับความถูกต้องและแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว
TAS19 Employee Benefit บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้บริการ Actuarial Service โดย Actuarial Consultant เพื่อวางแผน Pension Fund ในการประเมินเงินสำรองและค่าใช้จ่ายของพนักงานจนเกษียณอายุ
รับคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะใหม่ 2560 และกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะประกาศใช้เร็วๆนี้ ที่เพิ่มผลประโยชน์พนักงานที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

SMEs - TAS 19 Actuarial Valuation

for SME & Non- Publicly Accountable Entities (NPAEs)

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

ไม่ว่าจะใช้ในงบหรือยังไม่ใช้ ก็สามารถเริ่มสำรองเงินเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้

เงินเกษียณเป็นเงินที่บริษัทรับรู้อยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเพราะพนักงานยังไม่ถึงกำหนดที่จะได้รับจึงถือเป็นหนี้สิน ซึ่งมีอยู่จริงและต้องจ่ายจริง แต่ยังไม่รู้ว่ายอดเป็นเท่าไหร่ หนี้สินส่วนนี้ผู้บริหารทุกคนจะอยากทราบและรับรู้อย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ไม่ควรรอจนวันนั้นมาถึงและผู้บริหารถามว่า หลายปีที่ผ่านมายอดขนาดนี้ ทำไมบัญชีถึงไม่รู้? และ ทำไม HR ถึงไม่บอก? ว่าต้องตั้งสำรองเท่าไหร่และเพิ่มปีละเท่าไหร่

ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มใช้ในงบ หรือยังไม่ใช้ แต่เชื่อเถอะว่ารู้ว่ายอดเป็นเท่าไหร่ดีกว่าไม่รู้ จะได้เตรียมตัวทัน

เตรียมข้อมูลพนักงานเช่น เพศ, วันเกิด, วันเริ่มงาน, เงินเดือน, อายุเกษียณ

เตรียมข้อมูลทางสถิติ เช่น การขึ้นเงินเดือน และจำนวนพนักงานลาออก

ส่งข้อมูลมาให้เรา

เราจะคำนวณและออกรายงาน TAS 19 ให้

Full Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for Listed Company in SET and mai & Publicly Accountable Entities (PAEs)

Data Preparation
คุณเตรียมข้อมูลพนักงาน
Data Cleansing
เราวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
TAS 19 Actuarial Valuation
เราคำนวณและออกรายงาน
คุณได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

Qualified Signing Actuary

รับรองผลการคำนวณโดย Fellow Member of the Society of Actuaries, (FSA) สหรัฐอเมริกา

100% Passing Rate

รับประกันตรวจสอบบัญชีผ่าน ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและมาตรฐานการบัญชี

Accordance with TAS 19

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ TAS 19 / IAS 19 ฉบับล่าสุด