บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอย่างถูกต้องรวดเร็วและง่ายดายด้วยตัวของคุณเอง
The world of fast and easy to do TAS 19.

Digital Actuarial Valuation of Employee Benefits

รายแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาผสมผสานกับการให้บริการการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) และการประเมินเงินสำรองชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย (Legal Severance Payment Plan)

Save Cost

ราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับความถูกต้องและแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว

Faster

ธุรกิจของคุณควรได้รับการบริการที่รวดเร็ว เพราะการรอคือเวลาที่เสียไป

Professional

ระบบการคำนวณที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและมาตรฐานสูงสุดของคณิตศาสตร์ประกันภัย
ครั้งแรกที่คุณจะสามารถคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี TAS 19 ได้ด้วยตัวของคุณเอง ระบบที่จะเปลี่ยนวิธีการทำรายงานผลประโยชน์พนักงานของคุณตลอดไป เลือกเรา... แล้วคุณจะไม่กลับไปใช้บริการเดิมๆ อีกเลย
เราได้สร้างเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพให้คุณเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายทาง TAS19.COM เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ดังนั้นเราจึงเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของคุณ อย่าลังเลที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ ไปด้วยกันกับเรา

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for SME & Non- Publicly Accountable Entities (NPAEs)

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

TFRS for SME - TAS 19 for SME

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ TFRS for SMEs ให้บริษัทของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ บริษัทที่ได้รับผลกระทบจะต้องทำการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันปิดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นต้นงวด 1 มกราคม 2560 ตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะเริ่มบังคับใช้

เตรียมตัวให้พร้อม คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เตรียมข้อมูลพนักงานรายบุคคลและข้อมูลทางสถิติ

Upload ข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลทางสถิติ

ระบบจะคำนวณและออกรายงานผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันที

Full Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for Listed Company in SET and mai & Publicly Accountable Entities (PAEs)

Data Preparation
คุณเตรียมข้อมูลพนักงาน
Data Cleansing
เราวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
TAS 19 Actuarial Valuation
เราคำนวณและออกรายงาน
คุณได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

Qualified Signing Actuary

รับรองผลการคำนวณโดย Fellow Member of the Society of Actuaries, (FSA) สหรัฐอเมริกา

100% Passing Rate

รับประกันตรวจสอบบัญชีผ่าน ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและมาตรฐานการบัญชี

Accordance with TAS 19

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ TAS 19 / IAS 19 ฉบับล่าสุด